Stichting Open Hof is een ANBI-instelling. Dat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Ter verantwoording van onze inkomsten en uitgaven vindt u hieronder onze jaarverslagen en jaarcijfers.

Jaarverslag en jaarcijfers afgelopen jaar
Jaarcijfers 2021
Inhoudelijk jaarverslag 2021

Oudere jaarverslagen en jaarcijfers
Jaarcijfers 2020
Inhoudelijk jaarverslag 2020

Inhoudelijk jaarverslag 2019
Jaarcijfers 2019

Jaarcijfers 2018
Jaarcijfers 2017
Jaarcijfers 2016
Jaarcijfers 2015