Stichting Open Hof is vijftien jaar geleden opgericht om kleinschalige sociaal-maatschappelijke activiteiten met en voor inwoners van De Schilderswijk te organiseren. Denk aan samen eten, sportavonden met jongeren, creatieve vrouwenochtenden en gezellige koffieochtenden voor moeders en kinderen. Alles onder het motto: samen thuis in de Schilderswijk!

Het bestuur van de stichting is in handen van De Havenkerk.

Als u ons wilt steunen kunt u een gift overmaken op NL67 INGB 0005 0896 65 t.n.v. Stichting Open Hof.

Open Hof
Om en Bij 116
RSIN nr. 8231.99.460