Stichting Open Hof is gericht op het organiseren van activiteiten in De Schilderswijk en wordt bestuurd vanuit De Havenkerk. Klik op de link om een samenvatting van het actuele beleidsplan in te zien.

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden:

Chris Walinga (voorzitter)
Marijn Mudde (penningmeester)
Peter Strating (bestuurslid)

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning. De stichting Open Hof steunt grotendeels op onbetaalde vrijwilligers. Gemaakte onkosten van bestuursleden en vrijwilligers kunnen worden vergoed. Voor de schoonmaak van het gebouw kan een (beperkte) vrijwilligersvergoeding worden verstrekt.