Stichting Open Hof is vijftien jaar geleden opgericht om kleinschalige sociaal-maatschappelijke activiteiten met en voor inwoners van De Schilderswijk te organiseren. Denk aan sportavonden met jongeren op het Oranjeplein, creatieve vrouwenochtenden en gezellige koffieochtenden voor moeders en kinderen. Alles onder het motto: samen thuis in de Schilderswijk! Het bestuur van de stichting is in handen van De Havenkerk.