Welkom bij de Open Hof

Tussen de hofjeswoningen van het Om en Bij in de Haagse Schilderswijk ligt de Open Hof. De Open Hof is tot stand gekomen door een aantal samenwerkende kerken in Den Haag en omgeving. Binnen de Open Hof willen deze kerken gestalte geven aan de diaconale en missionaire roeping in de centraal gelegen wijken van Den Haag. In de loop van de tijd zijn de kerken steeds meer uit die wijken verdwenen. De Open Hof is ontstaan vanuit het verlangen aanwezig te zijn in de stad en het goede te zoeken voor de mensen die er wonen.

De naam Open Hof is een verwijzing naar de plaats waar het centrum staat (middenin een Haags Hofje) en naar Psalm 87.

Een aantal activiteiten wordt gericht op de directe omgeving van de Open Hof, de Schildersbuurt. De Schildersbuurt staat bekend als een wijk met economische- en sociale problemen. Maar de Schildersbuurt is ook een kleurrijke wijk. Meer dan driekwart van de mensen is van buitenlandse afkomst. Al deze mensen maken van de Schildersbuurt een hele interessante wijk! Veel inwoners van de wijk doen hun uiterste best om zorg te dragen voor een leefbare woonomgeving. De Open Hof wil op bescheiden wijze ook een steentje bijdragen aan een goede buurt.

 

Tekstvak: Met wie wij 
samen-
werken
Tekstvak: Wat er in 
Open Hof 
gebeurt
Tekstvak: Hoe u 
ons kunt 
helpen
Tekstvak: Als u nog meer wilt 
weten